Kule Türü Yapılar

Kule yapıları, plandaki boyutları yüksekliklerine oranla çok daha ufak olan yapılardır. Yükseltilmiş Su Kuleleri, TV Kuleleri, Trafik Kontrol Kuleleri gibi.