HİZMETLER

26 Yıllık tecrübemiz ve her bir proje için ayrı ve özel mühendislik çözümlerimiz ile hizmetinizdeyiz.

BETONARME YÜKSEK YAPILAR

Ufuk çizgisinde kendisini diğer yapılara göre hissettiren binalara yüksek yapı denilebileceği gibi, taşıyıcı sistem açısından özel önlemlerin alınacağı yapı türleri olarak da tariflenebilir. Asansör icadından sonra ve artan şehir nüfusu ile birlikte insanlık medeniyetinin vazgeçilmez yapıları arasında yer almıştır. Literatürde 500m’yi geçen yapılara ise “super yüksek binalar (super tall buildings)” denilmektedir. Dubai’de projelendirdiğimiz 310m yüksekliğindeki gökdelene ait 3D bilgisayar modeli yandaki fotoğrafta görülebilir.

Betonarme Yüksek Yapılar Dubai
Kule Türü Yapılar - İstanbul Havalimanı

KULE TÜRÜ YAPILAR

Kule yapıları, plandaki boyutları yüksekliklerine oranla çok daha ufak olan yapılardır. Yükseltilmiş Su Kuleleri, TV Kuleleri, Trafik Kontrol Kuleleri gibi. Projelendirdiğimiz 90m yüksekliğinde ve 5500 ton kütleli İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi ekli fotoğrafta görülebilir.

ÖZEL YAPILAR

Yönetmeliklerde tarif edilmeyen özel hesap yöntemlerinin kullanıldığı, yapı boyutlarından bağımsız olarak adam-saat olarak daha fazla vakit harcanması gereken yapı türleridir. Titreşimli makine temelleri, büyük ekipmanlara ait mesnetler, hareketli kısımlardan oluşan yapılar bu gruptadır. New York Belediyesi için projelendirdiğimiz çelik konstrüksiyon katlı otopark sistemine ait fotoğraf yanda görülebilir.

Betonarme Özel Yapılar - New York Otopark
Büyük Açıklıklı Yapılar - Bilfen Maslak

BÜYÜK AÇIKLIKLI ARD GERMELİ DÖŞEME SİSTEMLERİ

Büyük açıklıklar söz konusu olduğunda akla gelen ilk çözüm her zaman çelik konstrüksiyon olmayabilir. Yerel olanaklar, maliyet ve işveren talepleri doğrultusunda ardgermeli döşeme sistemleri de favori çözümler arasında yer alır. Betonarme (Fransızca’dan beton arme), donatılı beton anlamına gelmektedir. Betonun basınç dayanımında, donatının ise çekme dayanımından yararlanılır. Ardgerme sistemlerde ise, prensip olarak, betonun kendisi dışarıdan büyük bir kuvvetle sıkıştırılarak çekme almayacak hale dönüştürülür. Bu sayede büyük açıklıklar sehim, çatlak ve titreşim problemli olmadan ekonomik şekilde geçilebilir. Projelendirdiğimiz büyük açıklıklı ard germeli döşemelerden birisi olan Bilfen Maslak İlkokulu Spor Salonu döşemesi soldaki resimde görülebilir.

ÇELİK KONSTRÜKSİYON SİSTEMLER

Büyük açıklık, hafiflik ve hız dendiğinde akla ilk gelen yapısal sistem çelik konstrüksyon yapılardır. Fabrika yapılarından, köprülere, büyük açıklıklı döşemelerde yüksek yapılara kadar her alanda kullanılır. Ülkemizdeki maliyetinin yüksek olması ve kalifiye işçilik gerektirmesi nedeniyle konut amaçlı yapılarda fazla tercih edilmemektedir. Projelendirdiğimiz çok sayıda çelik yapılardan biri olan Uphill Court Bağlantı Köprüsü ekli resimde görülebilir.

Çelik Konstrüksiyon - Uphill Court
Deprem Yalıtımlı - İstanbul

DEPREM YALITIMLI YAPILAR

Bazen bir binayı depreme dayanıklı olarak tasarlamak yeterli olmaz. Müze, hastane, hasas ekipmanların bulunduğu türdeki yapılarda, yer hareketi kaynaklı ivmelerin üst yapıya iletilmemesi istenir. Bu durumda deprem yalıtım sistemleri kullanılır. Prensip, yapının yer ile ilişkisinin kesilerek araya yalıtım elemanlarının yerleştirilmesidir. Ters sarkaç türü çelik ve kurşun çekirdekli kauçuk olmak üzere 2 farklı türü vardır. İstanbul’da projelendirdiğimiz deprem yalıtımlı bir yapının bazı detay resimlerini yanda görebilirsiniz.

ENDÜSTRİYEL TESİSLER

Ülkemizin kalkınmasında lokomotif sektör olan üretim sanayi için çok sayıda endüstriyel tesis projesine imza atmış bulunmktayız. Endüstriyel tesislerde alt yapı, mimari, mekanik ve elektrik proje hizmeti vermekteyiz. Projelendirdiğimiz endüstriyel tesisler “tamamlanan projeler” menüsünde detaylı olarak görülebilir.

Endüstriyel Tesisler

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

İşveren talepleri doğrultusunda yukarıda listelenen uzmanlık alanlarında müşavirlik hizmetleri vermekteyiz.